Sevgili Maya takvimi meraklıları.

20 burç ve 13 sayı ile ilgili daha kapsamlı bir metin hazırladım.
Bu metini okumaya dair biraz rehberlik yapmak istiyorum.


Her burcun sembolünden sonra aşadıkai gibi bir tasarım söz konusu.

====== Maya ismi / Aztek ismi / Türkçe ismi / Diğer isimleri / Diğer isimleri (Yönü) ======

Telaffuzu: Orjinal Maya telaffuzu
Anahtar anlamı: Sembolün anahtar anlamı

* Anahtar kelimeler
* Anahtar kelimeler
* Anahtar kelimeler
* Anahtar kelimeler
(Bunlar serbest çağrışım yoluyla enerjileri anlamak için iyi bir yoldur)

İlk paragrafta Calleman'ın yorumları ve Kenneth Johnson'un Jaguar Wisdom adlı kitabında yazanlarla benim kendi deneyimlerimden edindiğim yorumların bir sentezini bulacaksınız.
(Calleman, Johnson, Fatih)

İkinci paragtafta ise Calleman'ın dostları olan Ian Lungold (www.mayanmajix.com) ve Andi Mac ve Jag'in (www.mayancalendarcode.com) yorumlarının bir sentezini bulacaksınız.
(Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Burcun bir kişilik özeti

Temel engeli: Burç insanının bu hayattaki temel engeli
Çözüm: Bu engeli aşmak için önerilen çözüm

.... güçlü bir ilaçtır. Bu burcu taşıyan insanların veya bu günlerin neye iyi geldiği üzerine..

Ne için uygun bir gün: Bu gün ne yapmak için ideal. Bu konuda daha geniş bilgi ve yorum yahoogrubumuzda hergün paylaşılmaktadır.

Maya takvimi ve burçları yoluyla kendinizi keşif yolunuz açık olsun.

Sevgiler,
Fatih Keçelioğlu, 8 Kan


20 MAYA BURCU VE ÖZELLİKLERİ====== Imix / Cipactli / Timsah / (Doğu) ======
Imix (telaffuz: i - miş)
Anahtar anlam: ilkel yaratım ve kişisel güç


* Enerjik
* Pratik
* Yaratılış
* İlkel
* Tutku
* Baskın
* Besleyici
* İçgüdüsel
* Hassas
* Özel
* İlk Anne
* İlk sular

Timsah 20 günlük döngünün başlangıcıdır, yani ilk burçtur. Bilincin herhangi bir safhasının başlangıcında, ego veya birey bilinci hala zayıftır. Ve kolektif zihnin derin sularından hala tam olarak ayrılmadan ortaya çıkan bu ego veya özbilinç, zamanın hakim ruhundan etkilenir. Bu sayede Timsah gününde doğanlar, yaşadıkları toplumun ruhunda var olan tüm değerleri yansıtabilirler. Timsah her şeyin altında yatan ilkel enerjiyi temsil eder. Dolayısıyla bir Timsah gününde doğanların rüyalara, sihir ve gizeme olan ilgileri ego veya benlik hislerinden çok daha güçlüdür. Kolektif insan bilincine dair farkındalıkları onları görsel sanatlar alanında çok başarılı yapar. Timsah gününde doğanlar bir şeyleri başlatma konusunda çok başarılılarken, devam ettirmek ve tamamlamak konusunda zorlanırlar. Bu noktada diğer insanların desteğine ihtiyaç duyarlar. (Calleman, Johnson, Fatih)

Timsah ilkel yaratım gücünden mesaj alır. Sade anlamıyla herşeyin başlangıcıdır. Timsah koruyucu ve baskındır, tıpkı bir annenin yavrularını koruması gibi. Bu günün sembolünde doğanlar genellikle pozitif ve çalışkandır. İlkel mesajların bir düzeni yoktur, dolaysısıyla Timsah insanları verimli sonuçlar almak için enerjilerini pratik ve kolektif çabalara yönlendirmelidirler. Timsah insanları güçlü ilkel sezgilere sahiptir ve burcun temsil etiği hayvan gibi hassas doğasını dengelemek için mahremiyet ihtiyacında olur. Denge çevreleriyle uyum içinde yaşamak adına Timsah insanları açısından kritiktir. Yüreğini takip eden Timsahlar dahi olarak görünürler. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Enerjik, yaratıcı ve başlatıcı. Ebeveyn gibi koruyucu ve baskın. Hassas ve özel.

Temel engeli: Reddedilme duygusundan özgürleşmek, özellikle de ebevbeynlerden.
Çözüm: Bir iş kurmak veya bir yuva yapmak.

İçe yönlendirilmiş güçlü ve olumsuz duyguların yol açtığı zararları iyileştirmek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Yeni başlangıçlar yapmak için.
====== Ik / Ehecatl / Rüzgar (Kuzey) ======
Ik - (telaffuz: iik)
Anahtar anlam: uyum, zihin ve iletişim

Anahtar Kelimeler
* Ruh
* Nefes
* Tezahür, Etkileşim
* Motivasyon, Romantisizm, Sadelik
* Kutupların birleşmesi
* Aktif
* Konuşkan
* İdealist
* Becerikli
* Çok yönlü
* Artistik
* Biraz kararsız
* Fikirler
* Değişken
* Uyumlu


Rüzgar, hepimize hayat veren ve canlı tutan Hintlilerin “prana” dedikleri yaşamsal ruhu sembolize eder. Mayalara göre Rüzgar, Tanrı’nın nefesidir. Rüzgar gününde doğan insanlar bu Tanrısal gücü yoğun şekilde taşırlar. Yaşam enerjileri ve yaratıcı ilhamları çok yüksektir. Eğer Rüzgar insanı, içini dolduran bu enerjinin kendi egosu değil de ilahi nefes olduğunu bilerek hareket ederse, neredeyse sonsuz bereketli bir enerji ile donanır, ve bir yaz akşamı esen tatlı bir rüzgar gibi olur. Aksi takdirde bu gücün egosundan kaynaklandığını düşünürse, bir kasırga gibi esebilir ve bu gücü yanlış şekilde kullanabilir. (Calleman, Johnson, Fatih)

Ruhun ve hayatın nefesi. Rüzgar, iyi tohumları veya fikirleri ekmenin ve yaymanın gücünü taşır. Güçlü imgelemleri ile hayalci veya plancıdırlar. Rüzgar insanları çok iyi hatiptir ve sanki rüzgarla taşıyormuşçasına spritüel ilham sözcüklerini yayarlar. Rüzgar hava olayları, erozyon ve kültürel değişim gibi doğal döngülerin arkasındaki güçtür. Rüzgar insanları son derece değişken ve uyumludur. Diğerlerine tutarsız veya değişken görünebilirler. Rüzgar insanı caka satarak kendine ve başkalarına zarar verebilir. Rüzgar başardıklarına ve somut icraatlerine dayanarak çalım ve övünçle ilerlerken, kasırgaya dönüşebilecek kara bulutlar inşa ederler. Güçlü estetik duyarlılıkları vardır sanat ve güzellik yaratmayla uğraşırlar. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Konuşkan, zihinsel, çevik, zeki ve çokyönlü. İdealist ve romantik. Modanın farkında veya sanatçı.

Temel engeli: Sorumluluklar ve mecburiyetler ile ilgili korkular, kararsızlık ve kendini adayamama.
Çözüm: Daha iyi iletişim kurmak üzerine eğitim ve öğrenim görmek.

İçerideki eril enerjiyle temasa geçmek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Her türlü iletişimde bulunmak için


====== Akbal / Calli / Ev / Gece / (Batı) ======
Akbal (Telaffuz: ak-bal)
Anahtar anlam: kişisel güvenliğin temelleri


* Boşluğun içine doğru
* Sakinlik
* Karanlığı kapsamak
* Durgunluk
* Gizem
* Güvenli bir yer
* Karanlığın içinde sıkışmış Işığı bulmak ve onu günışığına çıkarıp paylaşmak için yapılan içsel yolculuk.
* Korkuları defetmek
* Neyin varolduğunun farkına farmak ve varolmayanı salıvermek
* Organizasyon
* Sabır
* Süreklilik
* Çözümler
* İlham
* Potansiyel ve olasılığın yeri.

Mayalara göre Gece burcunda doğan insanlar hem yin (dişi) hem de yang (erkek) enerjinin bilgeliğini tüm yaşam alanlarında taşırlar. Dilsel yetenekleri gelişmiştir. Çok iyi yazar ve konuşurlar, ve duygularını çok iyi ifade ederler. Sözleri o kadar güçlüdür ki yaralayıcı olabildiği kadar ilham verici ve şifa vericide olabilir. Sanatsal yetenekleri yüksek olduğu gibi psişik yeteneklerde geliştirebilirler. Mayalara göre Gece insanları çok iyi şaman olabilirler. (Calleman, Johnson, Fatih)

Şafağı getirenler. Hayat yolunu berraklaştırıp aydınlatan yeni güneşi getiren hayalperestler. Bu nedenle, karanlıktan veya bilinçaltından doğan güvensizlikler ve şüpheler defedilir. Gece insanlarının gerçekten çabalamamalarına rağmen durumları domine etme eğilimleri vardır. Bazısı fiziksel olarak iridir, bazısı çarpıcı bir şekilde güzeldir, diğerleri kişisel gücünü artırmak için giyinirler. Esnek ve güçlü bir zihne sahiptirler ve genellikle ev, düzen ve aileye önemli derecede vurgu yaparlar. Kaderlerini gerçekleştirmek için Gece insanları boşluğa istekli bir şekilde seyahat etmelidirler, ve bu onların gücü dahilindedir. Bu boşluktan dışarı yeni çözümler ve sanatsal ilhamlar getirirler. Gece çıkılan rüya yolculukları, iyi olmanın hissiyle güven ve mutluluk inşa ederler. Eğer Gece boşluğun içine cesurca dalmazsa, kendinden şüphe ve güvensizliğin karanlığında gezinirken bulur kendini. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Güçlü, mantıklı, organize, derin, düşünceli ve ölçülü. Dayanıklı, içgözlemci.

Temel engeli: Zihinsel katılık ve paylaşmak ile ilgili sorunlar.
Çözüm: Sistemler inşa etmek, yapılan her şeyin temelini aramak.

Huzurlu bi rev ortamı yaratmak için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Yıldızları seyretmek için biraz vakit ayırmak


==== Kan / Cuetzpallin / Kertenkele / Tohum / Ağ (Güney) ===
Kan - (telaffuz: kahn)
Anahtar anlam: bireysellik ve cinsel olgunluk

* Tohum
* Gerçeğin "Ben" olarak ifadesi.
* Liderlik
* Cinsel konular
* Etki
* Filizlenme
* Gebelik
* Verimlilik
* Patlama ihtimalleri
* Dünyaya etki eden kuvvetler.
* Yaratıcı performans
* Bireysellik
* Uzmanlaşma
* Sihir
* Aile

Mayalar Kertenkele gününde doğan bir insanın hem zengin hem de bilge olacağını söylerler. Eğer dikkatlerini kendi yaşam misyonlarına verirlerse iyi talihin onlara geleceği söylenir. Kertenkele insanı oldukça dünyasaldır ve yaşamında iyi bir sağlığa ve berekete sahiptir. Tipik bir kertenkele aynı zamanda son derece seksüeldir ve bu aslında onun üretkenliğinin ve bereketliliğinin bir göstergesidir. Arzuları üzerinde kontrolü kaybetmeleri onların yaşam misyonlarından da uzaklaşmalarına yol açabilir ki bu Kertenkele insanın aşması gereken engeldir. Eğer yaşamsal enerjilerini seçtikleri bir işe/zanaata kanalize ederlerse bu konuda ustalaşırlar ve zengin ve bilgelik dolu bir hayat sürerler. (Calleman, Johnson, Fatih)


Aile, cinsellik ve sihirli filizlenme bu burcun karakter özellikleridir. Doğal ağ kurucu olan Kertenkele insanları kendilerini ve başkalarını borçlardan ve geçmişin bunaltıcı kalıplarından özgürleştirmeye çalışırlar. Bu burçta doğan insanlar güçlü birer düşünürlerdir, fakat zihin esnekliğinden yoksun olma eğilimleri vardır. Bir şeyi baştan sona düşündükten sonar kolayca bu düşüncelerinden sapmazlar. Bu insanlar yaratıcı ve üretken bir yaşam sürerler ve genellikle değişmez ancak alışılmadık ilişkileri vardır. Son derece seksüel insanlardır ve içeride kükreyen bu ilkel enerji ile bir şey yapmalıdırlar. Güçlü zihinlerini kendini dönüştürme yolunda kullandıklarında, bolluk ve doyuma doğru giden bir yol rehberi olacaktır. Hakiki bereketi yaratmak için Kertenkele aldığı tüm hediyelerin ve derslerin değerini bilmelidir ve kendi benliğine yönelik derin araştırmalar yapmalıdır. Şükran ve kendiyle yüzleşme cesaretinin eksikliğinde, Kertenkele kendini giderek daha az verimli ortamlarda bulur.

(Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Liderlik ve performansla ilgili, aktif, dinamik ve seksüel. Etkili, yüksek standartlara sahip.

Temel engeli: Dengeli bir kişilik sahibi olmak, cinsel olarak olgunlaşmak.
Çözüm: Performans ile ilgili aktiviteler, detaylar için ter dökmek.

Herşeyin Birliği ile temasa geçmek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Yeni bağlantılar kurmak ve insanlarla tekrar temasa geçmek için.


====== Chicchan / Coatl / Yılan (Doğu) ======
Chicchan - (Telaffuz- çiik-çan)
Anahtar anlam: meydan okuyan dönüşüm

* Gizem
* Tutku
* Beden bilgeliği
* Birleştirme
* Zeka
* Arıtma
* Tensel ve dramatik
* Adalet
* İççgüdü
* Yaratıcılık
* Canlılık
* Yaşam gücü


Mayalara göre yılan gününde doğanlar çok yüksek bir spritüel potansiyel taşırlar ve kolaylıkla bir medyum veya ruhsal şifacı olabilirler. Yılan burcunu düşündüğümüzde Hinduizm ve Yoga’da geçen Kundalini ile eş tutabileceğimiz gibi Tıp ve eczacılıkta kullanılan çift yılanlı sembol rahatlıkla aklımıza gelebilir. Onların öteki alem ile olan bağlantıları çok güçlüdür ve sihirli güçleri oldukları söylenir. Bu onlara aynı zamanda çok süptil bir bilgelik sunar. Sahip oldukları bu bilgelik zıtlıkların ötesindedir, ne iyidir ne de kötü. Yine de Yılan insanın karşılaştığı bir zorluk vardır. O da bu gücü doğru kullanmak ile ilgilidir. Hindu öğretmenler Kundalininin hem yapıcı hem de yıkıcı nitelikleri olabileceğini altını özellikle çizerler. Yılanın öfkesi çok yüksektir ve üzüntüsü de sınır tanımaz. Sahip oldukları enerji aynı zamanda cinsellik ile de ilgilidir ve bu yüzden arzularının kölesi olma riski de taşırlar. Yılan burcunda doğanların mutlaka edinmesi gereken şey bu iç kuvvetler üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Bunu sağlamanın en uygun yolu şefkat duygusu üzerinde yoğunlaşmak ve başkaları için duyulan şefkat duygusunu geliştirmektir. (Calleman, Johnson, Fatih)

Hareket ve zamanın yaratılışı. Tensel ve dramatik, bu burç yoğun içgüdüsel bilgelik içerir, ve Dünya ile Göksel emeller arasında bağlantı yaratır. Yılan burcunda doğanlar her zaman farkedilir ama genelde onlar hakkında az şey bilinir. Liderlik doğal olarak gelir. Fiziksel ve zihinsel olarak güçlüdürler ve stres dolu koşullarda diğer pekçok insana göre daha iyi dayanırlar.Genelde kendilerini yeterli olarak beslemeyi beceremezler. Bu onlar için yaygın bir zayıflıktır. Diğerlerine samimi hizmet yoluyla Yılanlar kalplerini açar ve genişletirler. Yılanlar otoriteyi ve hakikatı hizalarlar ve bu çabuk ve kesin bir şekilde adaleti getirir. Yılanlar çok uyumludur, hatta bir köşede yakalanana değin akışkandırlar. Köşeye sıkıştıklarında ise patlarlar. Yılanların büyük huysuzlukları alıngan, baskıcı ve hatta yıkıcı davranışları kendilerini olduğu kadar diğerlerini de zehirler. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Kararlı, aşırı uçta, güçlü ve karizmatik. Diğerlerini derinden etkileyen duyguları ve kişisel güçleri vardır.

Temel engeli: Bilinçli olarak güçlü dönüşümler yaşamak.
Çözüm: Bilgeliği öğrenmek ve geliştirmek.

Ne için uygun bir gün: Esneklik ve akışkanlık dilemek için

Terk edilmişlik ve yalnızlık duygularını şifalandırmak için güçlü bir ilaçtır


====== Cimi / Miquitzi / Ölüm / Dönüştürücü (kuzey) ======
Cimi - (telaffuz: kee-mee)
Anahtar anlam: toplum için fedakarlık (kurban)


* Kontrolün teslimiyeti
* Dönüşüm
* Yaşam / Ölüm
* Yeniden doğuş
* Kurban
* İnanç
* Gizem
* Geçiş
* Disiplin
* Serbest bırakma
* Değişim – dönüşüm

Ölüm burcu Maya takviminde en şanslı burçlardan bir tanesi sayılır. Ölümün sembolize ettiği en temel şey “dönüşüm”dür. Bu, mayalı Kahraman İkizleri insan olmaktan Tanrı olmaya

götüren kozmik dönüşüm ile örneklenebilir. Ölüm burcunda doğanların spritüel dönüşümleri düzgün olur ve uzun süre etkisini sürdürür. Ölüm burcunda doğanların yumuşak ve dişil bir tarafları olduğu söylenir ki bu çok avantajlı bir durumdur. Onların bu kibarlıkları hayatlarına bereketi çeken bir mıknatıs görevi oynar. Ayrıca psişik yetenekleri yüksek olduğu gibi romantik ve akıllıdırlar. (Calleman, Johnson, Fatih)


Yaşam, ölüm ve yeniden doğuş döngüsü. Dönüştürücü insanlar hedefler ve duygusal zenginliği ulaşmayı başarırşar. Oldukça saygın iş adamları olabilirler. Dönüşüm insanları spritüel güç ve rehberliklerinden dolayı diğerlerine huzurlu ve sakin geçişler yaşamada yardım edebilirler. Bu burçta doğan insanlar politik bir farkındalığa sahiptir ve çoğu kez kendilerini toplum hizmetine verirler ya da en azından politik olayları takip ederler. Toplum onların disiplin ve organizasyon becerilerinden fayda görür. Entelektüel olarak Dönüşüm insanları genellikle tutucu olurlar. Bir takım düşüncelere bağlanırlar ve bunları koruyarak belli bir kalıp ve gelenekte kendilerini daha rahat hissederler. Dönüşüm insanlarının çevrelerindeki güçlü kişilerle ortaklık kurma eğilimleri vardır. Agresif olmaktansa daha pasiftirler ve yine de genelde bir ilişkide gücü elinde tutan taraf olurlar. Atalarla kontak halinde olmaları doğuştan gelen psişik yeteneklerini aktive eder ve bunu başkalarına yardım etmede bir hüner olarak kullanırlar.

Kişilik: Güvenlik bilinçli, maddeci, özverili ve yardımsever. Toplum ve politikaya karşı ilgileri ve merakları vardır.

Temel engeli: İnanç sahibi olmak ve kurbanı oynamaktan vazgeçmek.
Çözüm: Topluma faydalı olmak.

Yön ve amaç eksikliğini dönüştürmek için güçlü bir ilaçtır.


Ne için uygun bir gün: Tüm gevşek uçları bağlamak


====== Manik / Mazatl / Geyik (Batı) ======
Manik - (telaffuz: man-eek)
Anahtar anlam: Özgürlük ve bağımsızlık, karşısında dostluk ve aile

* Eylem
* Muvaffakiyet
* Yapmak
* İçgüdüleri takip etmek
* Kapılar
* Tezahür
* Sütun
* Madde
* Şifacı
* Organizatör
* Meyve verme / Tamamlama


Geyik gününde doğan insanları sembolize edecek bir özellik varsa o da güçlü olduklarıdır. Bu günde doğanlar cinsiyetleri ne olursa olsun belli bir erk taşırlar. Geyik şamanizmde de erki sembolize eder, ve şamanlar erk toplamak için geyik eti yerler. Geyik burcu insanları genelde güçlerini çok direk olarak ve kuvvetlice ifade ederler ve bunun yumuşak ve kibar geyik stereotipi ile hiçbir ilgisi yoktur. Tahmin edilebileceği üzerine Geyik insanının hayattaki en önemli meselesi bu gücün doğru kullanımıdır. Hedeflerini sürekli olarak sorgulamak bu konuda Geyik insanına yardımcı olabilir. Sahip oldukları inanılmaz kaynakları başkalarının iyiliği için mi yoksa üstü kapalı olarak kendi bencil arzuları için mi harcadıklarını tartmaları faydalı olacaktır. Bunun öteki ucu ise etrafındakilerin haklarını savunurken kendi haklarını savunmayı ihmal etmektir ki bu da sık sık onların başına gelebilir. (Calleman, Johnson, Fatih)

Geyik mana aracıdır. Sessizliğin kendisi geyik için kişisel bir deneyimdir. Geyik için hayat bir haçtır. Beceri ve yapılan bir işin kalitesi geyikler için çok önemlidir. Hayattaki her türlü vazife için gererkli araçlara kuşanmışlardır ve bunun sayesinde sınırların ötesinde gidebilirler. Bu burçta doğanlar genellikle konuşkan ve barışçıl insanlardır, ama haklı olduklarını düşündüklerinde gözüpek ve cesurca konuşurlar. Geyik insanları başat olabilirler ama kelimenin gösterişli anlamında lider olmak nadiren onların isteğidir. Güçlü bir sezgi ve iyi bir muhakeme yeteneklerine sahiptirler. Geyiklerin bayağı gelişmiş bir estetik güzellik hisleri vardır. Hayatta gerekebilecek her türlü araç ile donatılmışlardır, ama geyiğin kullandığı her eşyayı saklama alışkanlığı vardır. Bu karışıklığa ve kararsızlığa, kayıp ve oyalanmaya sebep olur.

Kişilik: Huzurlu, cömert, yardımcı, sanatçı ve ilham sahibi. Ayrıca göçebe, açıksözlü ve bireyselci. Yoldaşlığa gereksinim duyar. Temel engeli: Bir ilişki içerisinde hem özgür ve bağımsız olmak hem de güvende olmak.
Çözüm: Kendi kişiliğine güven duymak ve ne kadar tuhafta olsa bu kişilik içinde rahat olmak.

Başkalarını anlamayı öğrenmede güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Başkalarına hizmette bulunmak


====== Lamat / Tochtil / Tavşan / Yıldız (Güney) ======
Lamat - (telaffuz: lah - maht)

Anahtar anlam: zıtlık, risk ve cesaret.

* Yıldız Tohumu
* Işık zihni

* Yoğun enerji
* Meşgul

* Oyunlar
* Değerini bilme
* Mizah
* Zeka
* Tüm iletişim şekilleri
* Maya Yıldızı

Tavşan burcunda doğanlar genelde çok şanslı olarak anılırlar ve talihli bir kaderleri oldukları söylenir. Çinlilerde olduğu gibi Maya kültüründe ki Tavşan da şansı sembolize eder ve Çin astrolojisinde ki tavşan ile benzer özellikleri olduğu söylenebilir. Tavşan gününde doğan insanların öne çıkan bir özelliği “gerçek” dünya ile rahat ve konforlu bir ilişki içinde olmalarıdır. Rahatlıkla başarılı olabilirler ve hep dört ayakları üzerine düşerler. Para kazanmak konusunda süptil ve bilinçaltından gelen bir yetenekleri vardır. Verimlilik ve üretkenlik temel özelliklerindendir. Tavşan insanı üretken olduğu kadar şehvet düşkünü de olabilir. Bu onları alkol ve uyuşturucu düşkünlüğüne itebilir ve hayatlarında farkındalıkla aşmaları gereken engelleri budur. Bu engeli aşmanın en uygun yollarından biri enerjilerini üretken şekilde kanalize etmek ve tembellikten uzak durmaktır. (Calleman, Johnson, Fatih)


Yıldız enerjisi herşeyin çoğalarak bereketlenmesidir. Bu burç tavşanların çoğalma kabiliyeti ile ilişkilendirilir. Gökyüzündeki her bir güneş gibi Yıldız insanı her yönde eşit olarak parlar. Uyum ve dengeye olan bu doğal eğilim mecburiyere dönüşebilir ve bu Yıldızı çok uysal ve çok cömert bir hale getirebilir. Yıldız insanlarının asla vazgeçmeyen zihin yapıları vardır. Sürekli teşviğe ihtiyaçları vardır; her tür konuda konuşmaktan, okumak ve iletişim kurmaktan hoşlanırlar. Bu insanlar kısa bir sürede büyük miktarlarda iş yapabilirler. Yıldız insanı eğer çok fazla verdiğini düşünürse zayıf düşebilir ve hatta çökebilir. Bu Kara Delik halinde Yıldız sözlü polemiğe girme eğilimindedir ve kendi görüşlerini herkese kabul ettirmeye çalışır. Bu burçta doğanlar kendileri ve diğerleri için en hakiki şekilde merhamet ve sevgi geliştirmelidir. Yolculuğun bu adımı aslında kendini ve başkalarını sevmeyi öğrenmektir. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Enerjik, meşgul, sinirli, akıllı ve oyuncu. Zeki, ancak biraz paranoyak. Mücadele etmeyi sever.

Temel engeli: Bir şeyleri bitirmek konusunda kendini kontrol altında tutmak.

Çözüm: Arkadaşları ve sevgilileri özenle seçmek, aşırı uçlardan ve aşırılıklardan kaçınmak.

Bağlanmadan sevmeyi öğrenemek için güçlü bir ilaç.

Ne için uygun bir gün: Tüm ilişkilerde bereket istemek

====== Muluc / Atl / Su / Adak (Doğu) ======
Muluc - (telaffuz: muu-luuk)
Anahtar anlam: Duyguların gücü

* Dinamik
* Hayal gücü kuvvetli
* Konuşkan
* Duyarlı
* Yol gösterici
* İlham
* Rehber Işık
* İşaret
* Taahhüt
* Sanatçı
* Uyumlu
* Anlayışlı
* Kişisel farkındalık
* Değerini bilme

Su burcunda doğanların ağır bir karma taşıyarak bu dünyaya geldiği söylenir. Sağlık problemleri ile hayatları boyunca karşılaşabilirler ve kronik rahatsızlıklardan şikayetçilerdir. Fakat bu onlar için bulunmaz bir fırsattır, bu zorlukların üstesinden gelip inanılmaz başarılı bir hayata imza atabilirler. Su insanı duygusallığı ve kırılganlığı yanında son derece sanatsal yeteneklere sahiptir. Aynı zamanda hayatın zor kıvrımları boyunca ilerlerken sezgilerini kullanmak onların zihinsel yeteneklerinin çok iyi bir seviyeye doğru gelişmesini sağlar. (Calleman, Johnson, Fatih)

Mayalar suyu törensel olarak vaftiz ve arınmada kullanırlar. Bu törenler kolektif bir güç, uyum ve adaptasyon getirmek için yapılır. Samimi bir değerlendirmeyle Su insanları kendileri için istediklerinden daha çoğunu memnuniyetle verirler. Bu burçta doğan insanların kuvvetli hayalgüçleri vardır. Su insanları zekidir, mükemmel iletişimcidir ve bu onları liderlik pozisyonlarında etkili yapar. Uyum sağlayabilme bir anahtardır; bu hem bir lütuf hem de bir bela olabilir. Su insanları birçok standartta uyumlu kimseler değildir. Risk alırlar. Sanatçı, yaratıcı ve vizyoner kapasiteleri dikkate değerdir. Suyun yolunu bulması gibi bu insanlar kolayca dengelerini yeniden kazanırlar. Ayrıca suyun gövdesindeki gibi duygular ve gizli kalmış tehlikelerin derin dip akıntıları bulunabilir. Diğerleri bunu Su insanlarının gizli gündemleri olarak algılayabilir ve onlara az güvenmelerine ve hatta bu durumu onların yüzüne bir kabahat olarak vurabilirler. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Duygusal, yaratıcı, psişik, romantik ve fantaziye eğilimli. Yoğun duygular yansıtarak diğerlerini domine edebilir.

Temel engeli: Kendini kontrol ve sorumluluk meseleleri.
Çözüm: Devamlılık ve sebat.

Yaratılışın sunduğu herşeye teşekkürler sunmak için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Tüm yaratılış için takdirle kutlamak


====== Oc / Itzcuintli / Köpek (Kuzey) ======
Oc – (telaffuz: ohkk)
Anahtar anlam: sadakat ve katılım

* Arkadaş
* Hizmet
* Sadakat
* Rehber
* İçgüdü
* Yaratıcı
* Politik
* Artistik
* Gardiyan
* Güç

Köpek gününde doğan bir insanı tipik olarak sembolize edecek şey son derece yüksek bir cinsel enerjiye sahip olmasıdır. Tensel arzuları neredeyse vücutlarından taşacak seviyededir, ve bu yönelim aslında dünyasal ve duyusal olan genel bir eğilimle paraleldir. Lüks düşkünlüğü ve aynı zamanda yaşamda kolayca zevk ve neşe bulmak, Köpek gününde doğan insanlarda tipik olarak görülür. Bir köpeğin sadıklığı ve inancı göz ardı edilemez. Aynı şekilde bu günde doğan insanlarında inandıkları bir şeyin peşinden sadıkça ilerlemeleri onların olumlu yönüdür. Bilinmeyene olan yolculuklarda şaşmayacak bir inanç Köpek burcunda doğan insanların en büyük hazinesidir. Çok iyi bir ekip oyuncusu olmaları onların bu inançla taşıdıkları inancı paylaşmalarına neden olur. (Calleman, Johnson, Fatih)

Bu burçta doğanlar bu burcun işaretinin açıkladığı köpekle bir çok yönden benzerler. Cesur, sadık ve sıcak kalpli, tetikte ve yürekli; bu burçta doğanlar adalet ve koruma duygularından dolayı saygı görürler. Köpek insanları hassastır ve hayattan keyif almasını bilirler. Oyunculukları ve temel insan doğasını iyi anlamaları köpeği zenginlik ve başarıya yönlendirir. Köpekler seyahat etmeyi seven iyi birer takım oyuncusudurlar ve toplum içindeki konumlarına karşı güçlü bir hisleri vardır. Topluma karşı yoğun bir merakları vardır. Köpek çoğunlukla yaratıcıdır; müzik, çizim veya resim ilgilerini çeker. Diğer insanlarda nasıl sadakat duygusu uyandıracaklarını bilirler. Duygusal olgunluk eksikliği bu burçta doğanlar için bir sorun olabilir. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: İşbirlikçi, tutarlı, sadık ve yardımsever. İyi bir takım oyuncusu ve katılımcı, ama aynı zamanda iyi bir lider. Hayatta çok çeşitliliğe ihtiyaç duyar.

Temel engeli: Duygusal olgunluk ve baba ile ilgili otorite sorunları.
Çözüm: Gerekli olduğunda liderliği kabul etmek

Cinsellik ile ilgili duygular ve sorunlar için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek


====== Chuen / Ozomatli / Maymun (Batı) ======
Chuen - (telafuz: shuwenn)
Anahtar anlam: performans ve sanat yeteneği

* Spontane, kendiliğinden
* Masumiyet
* Bozucu, yıkıcı
* Çok yönlü
* Performans
* Oyunbaz
* Sihir
* Cana yakın
* Zeki
* Meraklı
* Zamanı dokuyan
* Zanaatkar

Maymun en şanslı burçlardan birisidir. Bu burçta doğanların evlilik, çocuklar, iş ve para gibi konularda çok şanslı olduğu söylenir. Onlara bir şey öğretmeye gerek yoktur çünkü zaten biliyorlardır. Maymun insanları bu dünyanın doğal sanatçı ve zanaatkarlarıdır. 20 burç içinde ortada olduklarından bir maymun gibi tüm diğer burçların niteliklerinden beslenebilirler. Bu da onların her işten biraz anlamalarıyla sonuçlanır. Arkadaş canlısı olurlar ve canlı olduklarından dolayı pek sevilirler. Ama sanatçıların ego problemi ünlüdür. Maymun burcunda doğanlar kendi yaratıcılıkları, becerileri ve şansları ile ilgilenmeye kendilerini o kadar kaptırabilirler ki başkalarını düşünmeyi ihmal edebilirler. Egoistlik onların karanlık tarafıdır ve hayattaki sınavları bu egoistliği aşmaktır. (Calleman, Johnson, Fatih)


Mayalarda Maymun zamanın dokumacısı olarak bilinir. Maymun düşünceleri adeta bir iplik gibi eline alır ve onları dokuyarak bizim gerçekliğik kumaşımıza dokur. Yeni düşünceler veya buluşlar hayatımıza yine bir maymun tarafından dokunur. Güçlü kişilikleri vardır, bazen duygusal olarak diğerlerine mesafeli dururlar. Doğal bir lider olarak ya önder ya da bağımsız olmayı seçerler, ikisinin ortası çok zor görülür. Küçük şakalar yapmayı ve dikkat çekmeyi o kadar çok severler ki, sahne ışığını almak adına bazen aşırı rol yaparak soytarıyı oynayabilirler. Elinden her iş gelen, sevecen, zeki ve cömert bir karakter sergilerle. Maymunların masum merakları onları sanatsal ifade ve yapıcı çözümlere yönlendirir. Pek çok Maymun çok saygı gören bir tüccar veya konuşmacı olabilir. Maymunlar ilgilerini bir konuda kısa bir süre için toplayabilirler ve herhangi bir konuda ustalaşacak kadar ona ilgi gösteremezler. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Dikkat çekici, sanatçı, zeki ve duygularını saklamayan. Farklı ilgi alanları, konuşkan ve çok meraklı.

Temel engeli: Bir işte iyi olacak kadar uzun süre onunla ilgilenmek.
Çözüm: Yaratıcı çıkış noktaları.

Rahatlayıp oynamayı öğrenmek için güçlü bir ilaç. Aynı zamanda yeni başlangıçlar ve keşif içinde iyidir.

Ne için uygun bir gün: Hayatta herhangi bir şeye başlamak


======Eb / Malinalli / Yol / Çimen / İnsan (Güney) ======
Eb - (telaffuz: eb)
Anahtar anlam: ortak faydacılık.

* Rahat
* Memnun
* Adanmış
* Şanslı
* Eli açık
* Sebat
* Seçim
* Hasat
* Bereket
* Sözü geçen
* Açık Kap
* Hizmet

Yol burcu Mayaların Cennete çıkan merdiven olarak adlandırdıkları yasam spiralini sembolize eder. Bu kutsal enerji yolu, gökten inerek omuriliğimiz boyunca ilerleyen ve dünyaya ulaşan ve aynı şekilde dünyadan yukarı çıkıp göğe ulaşan iki spiral şeklindedir. Hiç şüphe yoktur ki bu burçta doğan insanlar özel bir güç ile donanmışlardır. Peki neden bu burçtan hiç ünlü isimler çıkmaz? Genellikle Yol insanları topluma yardımcı olmak için çok yoğunlardır ve bunu sessiz yollarla yapmayı tercih ederler. Yaptıkları hizmetler yüzünden tanınmayı pek istemezler. Onların yönelimi doğal bir denge ve güzellik içinde spritüel bir yolda yürümektir. (Calleman, Johnson, Fatih)

Zamanın hamili, kaderin yöneticisi. Bu insanlar gruplara, toplum ve kişilere geleceğin yollarını açar ve rehber olur. Sempatik, itaatkar, adanmış, çalışkan işçi ve organizatörlerdir. Yol insanları iş ve seyahat konularında şanslıdır. Kibarlık ve kişisel inceliklerinin merkezinde Hassaslık ve duygusal farkındalık vardır. Pratik bir düşünce tarzlarına sahiptirler. Hedeflerini başarmak için rekabetçi olmalarına rağmen cepheleşmekten kaçınırlar. Birçokları aciz, hasta, zor durumda olanlara hastabakıcılık yapar ve pek çok özveride bulunur. Bazen Çimen diyerek adlandırılan bu burç çimen gibi bütün hayat formları arasında en cömertidir ve en mütevazisidir. Gölge tarafıyla Yol öfke ve nefretini saklama eğilimindedir ki. Bu, herhangi bir zamanda, hastalık ve yalancılığın acı ilacı olabilir. En sonunda Yol, barış ve huzur için duyduğu arzu ve hizmetiyle topluma büyük yarar getirir. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Rahat, nazik, titiz ve faydalı. Ayrıca hassas, alıngan ve kolay incinir. Hırslı ve çalışkan.

Temel engeli: Öfkeyi bastırarak kendini zehirlemek.
Çözüm: Nasıl hissettiğini başkalarının bilmesini sağlamak.

Fiziksel ve spiritüel ihtiyaçları dengelemek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Topluma hizmette bulunmak için
======Ben / Acatl / Kamış / Saz / Sopa (East) ======
Ben - (telaffuz: ben)
Anahtar anlam: ne istediğini bilmek, bütünlük.

* Zaman-uzay yolcusu
* Haberci
* Cesaret
* Yeni yönler
* Araştırmacı
* Güç Sütunu
* Şefkat

* Yuvanın Ruhsal Özü
* Koruyucu

Bugünde doğmuş olmak çok talihli bir durumdur. Eski Meksika mitolojisinde bu gün Tüylü Yılanın (Quatzelcoatl), yani ışık getiren Tanrının doğum günü olarak geçer ve tanrıların dünyaya indiği gün olarak bilinir. Bu günde doğanlar üretkendir. Toplumda lider olarak öne çıkarlar ve ebeveyn olarakta talihli ve bilge olurlar. Bu burcun insanları çok çocuk yapmaya eğilimlidir. Bu ebeveyn rolünü geniş aileleri ve toplum içinde ele alırlar. Dünyanın taşıyıcı sütunları gibidirler. Kamış gününde doğmuş insanlar biraz kapalı ve tutucu olabilirler. Bu onların hayatta öğrenmeleri gereken temel şeyi gösterir: esneklik. Başka insanlarla ilişkilerinde ve kendi zihinsel süreçlerinde esnek olmayı öğrenmek bu günde doğan insanların tutuculuktan dolayı yaşadıkları çatışmalardan sıyrılmalarını sağlayacaktır. (Calleman, Johnson, Fatih)


Kamış insanları aile ve yuvanın ruhsal özü, koruyucuları ve ışık rehberidirler. Risk alırlar. Öncüdürler. Güçlü prensipleri vardır. Sonuçlarla meşgul olan yetenekli konuşmacıdırlar. Rahatlamayı ve eğlenmeyi severmelerine rağmen yoğun işlerde çalışabilirler ve oldukça disiplinlidirler. Ne yapmaya seçerlerse o alanda üstün olurlar. Yeteneklerinin kaynağı bütünlükleri ve kişisel güvenleridir. Güç ve inanç temel değerleridir. Entelektüel ve/veya iyi eğitimlidirler. İnsanın doğasını anlamaya meyillidirler. Sağlam ve analitik olan Kamışlar, bütün ilişkilerinde huzur, barış ve uyum getirmeye çalışır. Bu burcun insanları müzareke alanında büyük yeteneklerle kutsanmıştır ve bu yetenek sık bir şekilde teste tabi tutulur. Kamışlar çok fazla takdir ihtiyacı içinde olurlar ve esnek olmayan bakış açıları ve yüksek beklentileri nedeniyle iş ve evlilik hayatlarında problem yaşayabilirler. Bu onların ilişkilerinde sevginin aşınmasına yol açabilir. Kamışın dersi bir bahçe hortumu gibi olabilmektir, çelik bir boru değil. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Popüler, bilgili, başarılı ve yetenekli. İlkeler için mücadele eder, bir dava insanıdır. Ona meydan okunduğunda buna karışılık verir.

Temel engeli: İnatçı olmamak ve katı tavırlardan vazgeçmek.
Çözüm: İnsan doğasını tanımak.

Huzurlu ilişkiler yaratmak ve içsel güç ve çözülüm elde etmek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Evinizi tamir etmek ve kutsamak


====== Ix / Ocelotl / Jaguar (Kuzey) ======
Ix - (telaffuz: iksh)
Anahtar anlam: tetkik ve şifa

* Sihirbaz
* Gece gören, Kahin
* Bütünlük
* Şaman
* Şifacı
* Sırlar
* Psişik
* Kalp Okuyan
* Hassas
* Görünmez
* Yeryüzü büyüsü
* Güçten doğan Sabır


Jaguar gece görüş yeteneği son derece yüksek bir hayvandır. Jaguar gününde doğmuş olanlarında diğer insanların görmediklerini görmek gibi bir yetenekleri vardır, aynen bir Jaguar gibi. Bu yüksek Şamanik ve psişik yetenekler ile Jaguar insanında kendini gösterir.

Mayalara göre Jaguar gününde doğanlar zengin olmaya meyillidir. Ama bu zenginliğin bir bedeli vardır ki bu bedel kendini hastalıklarla gösterebilir. Jaguar insanına zenginliği getiren güç aynı şekilde dönüşüm içinde bir baskı getirir. Dönüşüme direnç gösterildiğinde ise hastalık ortaya çıkar. Tabii ki bunun bir çözümü vardır: dönüşümü kabul etmek ve iç dönüşümü kucaklamak. Dönüşüm ihtiyacına ayak uyduran bir Jaguar insanı çok güçlü bir Şaman figürü olarak karşımıza çıkabilir. (Calleman, Johnson, Fatih)

Jaguar kişileri çoğu kez dinci ve spritüeldir veya spritüellik hayatlarında önemli bir rol oynar. Toprak anaya karşı derin bir sevgiyle doğan Jaguar veya şaman bütün Yeryüzü büyülerinin kaynağıyla direk bağlantılıdır. Jaguarın ruhu Maya tapınaklarında ikamet eder ve maddi yollarla olduğu gibi ruhsal yollarlada yardımcı olması için çağırılır. Jaguar ayrıca Şükran tanrısı/tanrıçasıdır. Bütünlükten doğan büyük bir entellekt güce ve içinde güçlü bir karaktere sahiptirler. Jaguar enerjisi doğasında dişildir ve ormanların, ovaların, dağların yönetici ruhudur. Jaguar her türlü iletişim ve etkilişimde bulunurken anda ve merkezinde durur, bu olmassa dengesiz güç arayılına girerler. Güçten doğan sabır ve beceri, ani karar ve eylemlerle bir saldırıya dönüşebilir. Hem cüretli hem görünmez olan Jaguarlar genellikle direk saldırmazlar ve onlardan gelen iletişim genelde bir parça gizem barındırır. Bütünlüğün eksikliğinde Jaguarın gücü bozulur ve yalnızca zenginlik ve ün arar hale gelir. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Gizemli, duyarlı, zeki ve psişik. Din ve spritüelaite ile ilgili. Agresif ama direkt cephe almaktan kaçınır.

Temel engeli: Karmaşık ve girift insan ilişkilerine sahip olmak.
Çözüm: Danışmanlık becerilerini geliştirmek.

Başarıyı mütevazilikle dengelemek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Toprak anayla iletişime geçmek ve ona şükranlar sunmak


======Men / Cuauhtli / Kartal (Batı) ======
Men - (telaffuz: men)
Anahtar anlam: vizyon - perspektif.

* Keskin Zeka
* Vizyoner
* Zihinsel bereket
* Sabır
* Kendini adama
* Detaylar
* Geniş resim
* Genel bakış
* Hayalperest
* Alıcı
* Meyve veren
* Bilgeliğin sembolü

Kartal gününde doğanların farkındalığı çok açıktır ve sanki olan biten her şeyi biliyorlardır. Tıpkı yüksekten uçan ve uzakları görebilen bir kartal gibi. Kartal burcu insanı hem materyal hem spritüel olarak güçlüdür, ve genellikle istediklerini alır. Bu hem ruhunun güçlü hem de motivasyonunun yüksek olmasından kaynaklanır. Kartal insanı toplumda yükselmeye dair bir tutku taşır ve bunu çok iyi bir işadamı olarak ortaya koyabilir. Maddi anlamdaki zenginliğinin yanı sıra spritüel olarak ta kaynakları zengindir, bu yüzden bir Şaman veya din adamı olarak ta toplumda öne çıkabilirler. Kartal burcu bütünlük ve tamamlanışın sembolüdür. İnsan var oluşunun her seviyesinde mükemmellik için uğraşmayı temsil eder. Kartal insanı yükseklere ulaşabilmek için varlığının merkezinde ve dengede kalmalıdır. (Calleman, Johnson, Fatih)


Kartal içerden bilmenin sembolüdür; içerden bilme ve bilgelik. Bu yolun her bir basamağının bize öğreteceği birşeyler vardır. Kartalda içerden öğrenmenin gücünü buluruz. Kartal keskin bir göz ve zekaya sahiptir. Kartal insanları oldukça telepatik bir hale gelebilirler; problemleri kolaylıkla çözebilirler, ve daha sonra cevabın nerden geldiğini merak ederler.Yer ve gök arasında aracıdırlar. Kartal üstün geniş bakış açısından ve keskin zekasından dolayı maddi berekete ve iyi bir talihe sahip olur. Sabır ve derin bir değer hissiyle yeteneklendirilmiş bir haberci olan Kartal, ruhun kanatlarına umut ve güven getirir. Başkalarına şefkatle hizmet etmek Kartal insanının refahını sürdürmesini sağlar, böylece kanat çırpıntıları onun kuş kardeşlerinin yaşamasını sağlar. Eğer Kartal aşırı rekabetçi veya sahiplenici bir hale gelirse, hırs ve kıskançlık yüzünden yükseklerden aşağılara düşebilir. Kartallar hareket etmenin özgürlüğü ile kutsanmıştır ve gerçeklerden kaçma potansiyeli de beraberinde gelir. Bilge kartal sorunlardan kaçmaz, bunun yerine farklı ve yeni yaklaşımlar getirir.

(Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Bağımsız, hırslı ve gerçeklerden kaçan. Bilimsel, teknik konulara yetenekli , eleştirici ve titiz. Hayat hakkında eşsiz fikirlere sahiptir.

Temel engeli: Sıra dışı ilişki kalıplarını kabul etmek.
Çözüm: İnsan doğasını bilmek.

Telepatik beceriler için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Daha geniş bir perspektife ulaşmak


====== Cib / Cozcacuauhtil / Baykuş / Bilgelik (Güney) ======
Cib - (telafuz: k-ii-b)
Anahtar anlam: otorite ve statü.

* Korkusuz
* Cesur
* İç ses
* Güven
* Derin
* Gerçekçi
* Mistik iletişim
* İnayet

Baykuş burcu tipik olarak bir karmik temizlenmeyi sembolize eder. Baykuş günüde doğan insan için bu hem bireysel anlamda kendi karmasının temizlendiği bir yaşam hem de genel anlamda içinde yaşadığı toplumda bir karmik temizlenme anlamına gelir. Yüksek bir bilincin rehberliğinde girilen geçici bunalım dönemleri baykuş insanı için önemli bir rol oynar. Bu dönemleri yeni bir hayat ve genişlemiş bir şefkat duygusu izler. Baykuşlar gibi tembel ama bilge olur bu burcun insanı. Sorumsuz bir hayat izlese de genelde şanslı olur, ve zenginliğe doğru yol alır. Dikkat etmesi gereken bir özelliği de, eş olarak sadık olmak konusunda olan zayıflığıdır. Evlilik hayatı fırtınalı geçebilir. (Calleman, Johnson, Fatih)


Yaşlı ruhlar. Kadim zamanların bilgeliği. Baykuşun enerjik simgesi herşeyin ötesi ile olan bağlantıdır. Bu burçta doğanlar doğal olarak telepatiktir ve hakikaten gezegen üzerindeki her kutsal mekana nüfuz etmiş bilgelik rüzgarlarıyla bağlantıdadır. Kendileri için en iyiyi isterler ve kendi yüksek standartlarında olmayanı reddederler. Baykuş burcunda doğanlar faydacı hassasiyetlerinden dolayı çoğu kez statü ararlar ve otorite ile ilgilidirler. Bu çoğunlukla diğerlerinin yanındayken kendilerinin farkında oldukları anlamına gelir. Bu burcun büyük içsel gücü, arkeolojik aramalardan çıkan hazinelere kıyasla çok daha değerli bir bilgeliği insanın kendisinde keşfetmeyi sağlayan sessiz bir içgözlem imkanı verir. Dengeden uzaklaştıklarında yaşama karşı katılaşıp ilişkilerinde acımasızlaşıp hissizleşebilirler. Bu noktada kendi kendini affetme değerlidir. Hayatlarındaki zorluklar ve keskin farkındalıkları neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilmelerine ve başkaları için mükemmel bir rehber olma potansiyellerine işaret eder. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Ciddi, bilge, derin, gerçekçi ve faydacı. Hayata karşı katı, statü bilinçli. Ara sıra diğerleri tarafından domine edilir. Yüksek standartları vardır.

Temel engeli: Öz farkındalık ve kendine güvensizlik sorunlarını aşmak.
Çözüm: Kariyerinde yükselmek. Her ne yapıyorsa onda üstün olmak.

Görünen ötesindeki diğer dünyalarla iletişim için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Bir taşın üstünde oturmak


=== Caban / Ollin / Toprak / Yeryüzü / Deprem (Doğu) ====

Caban - (telaffuz: ka ban)

Anahtar anlam: sınırları zorlamak

* Toprak, yeryüzü gücü.
* Bütünlük.
* Eşzamanlılık.
* Bahçenin koruyucusu.
* Doğal döngüler.
* Doğal düzen.
* Sinerji.
* Mizah.
* İlerici.
* Akıllı.

Klasik astrolojinin tersine buradaki Toprak, çok yüksek bir entelektüel ve zihinsel yeteneği sembolize eder. Toprak gününde doğan birinin zihinsel aktivasyonu o kadar yüksektir ki, bu onun doğayla olan bağının kopmasına yol açabilir. Bu, Toprak burcu insanının hayatta ki en büyük engelidir ve bunu aşmak için doğa ile olan bağını tekrar kurmalı ve korumalıdır. Hangi cinsiyette olursa olsun Toprak insanının erkeksi bir karakteri olur. Toprak insanları Meditatif ve vizyoner oldukları kadar tartışmacı veya karışık zihinli olabilirler. Akıllı beyinlerine gelen yepyeni fikirlerin ise dünyaya faydalı mı olacağını yoksa sadece boş bir hayal mi olduğunu ise önceden bilebilmek imkansızdır. Aşırı zihinsel faaliyetlerini dengelemek için meditasyon yapmak ve zihinsel güçlerini odaklamayı öğrenmek toprak insanı için çok faydalı olacaktır. (Calleman, Johnson, Fatih)

Yeryüzü bahçesinin koruyucusu. Bu burçta Dünyanın daha büyük bir spritüel evrim geçirecek bağlantılarını yaratan yüksek enerjiyi buluruz. Toprak tipleri beden enerjisini topraklamaya yardımcı olurlar; bu sayede bu gezegende titreşmek isteyen yeni freakanslara imkan tanırlar. Bu burçta doğan insanlar daha yüksek bir frekansa geçiş için hepimize yardım edebilirler. Bu aslında onların tüm insanlığa bir armağanıdır. Eğer bir Toprak değilseniz bu enerjiyi topraklamak ve merkezlemek için çağırın. Onların görüşleri genelikle liberal, ilerici ve bazen radikaldir. Eğilimleri zamanın biraz ilerisinde olmaktır. Yeryüzünün doğal döngülerine ve enerjilerine olan eşzamanlı derin bağlantılar, yaratımların ve eski zamanların bilgelik belleğinin gücünü tedarik eder. Toprak insanları yaşamın bütün çehrelerinde doğal düzenin dönmesi için çabalarlar. Dengelerini kaybettiklerinde aşırı duygu durumları sergileyebilirler; "duygusal depremler". Doğuştan yetenekleri olan sinerjiyi yeniden devreye sokmayı bilirler. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Zihinsel olarak aktif, rasyonel, akıllı ama pratik. Genellikle liberal ve ilericidir. Çoğu kez tartışmacıdırlar. Güçlü kanaatleri vardır.

Temel engeli: Kendi hayatını bir plana uygun şekilde yürütmek.
Çözüm: Daha esnek ve sabırlı olmak.

Gezegenimiz Dünyanın geçirdiği frekans değişimii anlamak için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Toprak Anaya tüm hediyeleri için şükran duymak


=== Etznab / / Tecpatl / Bıçak / Çakmaktaşı / Ayna (Kuzey) ===
Etznab - (telaffuz: etz - nahb)
Anahtar anlam: İşbirliği, karşısında kişisel çıkar

* Hakikatın kılıcı
* Hayatı yansıtan ayna
* Gerçeklerin aynası
* Kutsal kıvılcım
* Keskin
* İçe işleyen

Zıtlığın farkına varmak demek dünyayı bir çatışma arenası olarak görmek demektir. İki gerçeklikten birini seçmek, o çatışmaya girmek ve bir savaşçı olmak anlamına gelir. Bu acı verici farkındalık bu burcu potansiyel olarak zor bir burç yapar. Bıçak burcunda doğan insanlar dünyayı siyah ve beyaz olarak görmeye eğilimlidirler. Bu olayları doğru ve yanlış olarak görme yaklaşımı bu burcun insanlarını önce kendilerine bakmaya ve olabileceklerinin en iyisi olmaya götürür ki bu da onların olumlu bir yönüdür. Fakat diğer insanlarda gördüklerini çok direk ve kırıcı şekilde ifade etmek gibi bir alışkanlıkları vardır. Ve aslında bütün bunlar en sonunda kendilerinin kaybettiği tartışmalara sürükleyebilir onları. Öbür taraftan Mayalar bu burcun, iyileşmekle ilgili olduğunu ve Bıçak insanlarının şifacı olduklarını söylerler. Öldürücü olan bıçak aynı zamanda bir cerrahın elinde şifa getirebilir. Aynı şekilde çatışmaya dair bir farkındalık, uyumu sağlamak için güçlü bir arzu getirebilir.

Bıçak gününde doğan insanlar, ayırım yapabilme yeteneğini olumlu şekilde kullanıp uyumu sağlamaya odaklandıklarında toplumu şifalandıran bireyler olurlar. Sahip oldukları enerjiyi doğru kanalize etmenin yolu onlar için böylesine bir yaklaşımla geleceğe umutla bakmak olmalıdır. (Calleman, Johnson, Fatih)

Gerçekliğin aynası. Çakılmış bir çakmaktaşı gibi olan bu insanlar, ilahi zekanın kıvılcımlarıdırlar. Oldukça sosyal insanlardır. Çok kibar, uzlaşmacı ve özverilidirler. Bıçaklar doğuştan gelen yeteneklerini, duyguları olgulardan ayırmak için kullanır. Mekanik problemleri çözmede ustadırlar, araçlarla çalışmak ve hatta müzik enstrümanlarının ustası olmak. Yaptıklarında daha çok konuların teknik yönüyle oldukça ilgilidirler ve kafaları ayrıntılara iyi çalışır. Bıçak insanları kendilerini feda ederek yorulmak bilmeden diğerlerini korur ve savunurlar. Gerçeklerin kılıcını cesurca kullanarak yalanları keserler. Bu onların görevidir. Bıçaklar kişilerarası sorunlar veya kötü entrikalara dair bilgi sahibi olabilir ve bunları bir aynada yansıtır. Bıçak insanının hakikate adanmışlığı ile mükemmel olması için bilinçli bir şekilde cesaretlerini hatırlamaları gerekir. Hayatları felaketlerle, dedikodu ya da yanlış anlamalarla dolu olmasın diye gerçeklerin savaşçıları olarak sağlam ve kararlı durmalıdırlar. (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Pratik, mekaniğe meğilli, iyi organize olmuş. Sosyal, ama yakın ilişkilerde zorlanır. Uzlaşmacı ve özverili ama öfkesini bastırır.

Temel engeli: Kendi menfaatini düşünmek ile kendini kurban etmek arasında kalmak.
Çözüm: Diğerlerinin liderliği ele almasına izin vermek.

İllüzyonları kesip atmak ve huzurlu bir zihin edinmek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: İçgözlem ve tefekkür için vakit ayırmak

==== Cauac / Quiahuitl / Fırtına / Yağmur Fırtınası (Batı) ===
Cauac - (telaffuz: kau-wak)
Anahtar anlam: zihnin ve bedenin şifası.

* Temizlemek
* Arındırmak
* Şifa
* Merak
* Gençlik
* Derin
* Birlik
* Güvenlik
* Samimi
* Katalizör
* Dönüşüm

Mayalı şamanlar, Fırtına burcunda doğan insanların bu hayata gelirken üzerinde çalışacakları büyük bir karmik yük getirdiklerini söylerler. Bu burcun insanları sıra dışı miktarlarda acı ve keder ile başa çıkmak durumunda kalırlar. Karmik geçmişleri böylesine fırtınalı olmasına rağmen, yakın geçmişleri aslında daha talihlidir. Fırtına insanları oldukça duyarlı ve şefkatli varlıklardır. Bu duyarlı doğaları onların dünyaya hizmet etmek için büyük bir arzu duymalarına yol açar. Fırtına insanları bu şekilde daha yüksek bir amaç için kendilerini adayarak karmik sıkıntılarından kurtulabilirler. Bunu gerçekleştirdiklerinde olumlu çözülmeler yaşayacakları gibi bu yüksek amacı gerçekleştirmek üzere güçleneceklerdir. Fırtına insanının belirgin bir diğer özelliğide kaç yaşına gelirse gelsin yaşlanmaz ve gençlik enerjisini taşımasıdır. (Calleman, Johnson, Fatih)


Fırtına en azından yüzeyde gücün, kuvvetin, gençlik ve merakın simgesi olarak anlaşılır ama bu burcun daha derin bir tarafı da vardır. Fırtına insanları tezcanlıdır, zihinsel olarak aktiftir, konuşkan ve arkadaş canlısıdır. Birçoğu din, spritüalite veya filozofi çalışmalarıyla ilgilidir. Yolculuktaki bu basamakta, bu burc bize temsilen ‘yağmurun bereketini’ getirir; yağmurdaki bolluk ve hediyeleri. Fırtınanın özü, dışarıdaki dünyada öfke ve bela kasırgları esiyorken evde yaşanan birlik, güvenlik, sıcaklık hissidir. Sürekli dinç olan Fırtınalar özgürlüğün ekstazını deneyimlemek için var olurlar. Öğrenmeyi severler ve mükemmel öğretmendirler. Rüzgar insanları her zaman yeni deneyimlerin peşindedirler. Bu özellik onları içsel fırtınalara ve dış zorluklara yönlendirebilir. Bu zorluklara bakarak, ki bunlar aslında öğrneim deneyimleridir, zarar görmektense yaşamlarını zenginleştirirler.

Kişilik: Genç ve dinç, hareketli, arkadaş canlısı ve yardımsever. Çok yönlü, iyi bir öğrenci ve öğretmen. Felsefe ve dine çekilir. İyileşme ve arınma ile ilgili.

Temel engeli: Başkalarına şifa verici olabilmek.
Çözüm: Bir üstadın eğitimi altına girmek.

Yorgun, kullanılmış enerjiyi serbest bırakmak ve yeni bir perspektif edinmek için güçlü bir ilaçtır!

Ne için uygun bir gün: Derslerini Tanrının lütfü olarak, düşmanlarını melekler olarak görmek


====== Ahau / Xochitl / Işık / Tanrının Çiçeği (Güney) ======
Ahau (telaffuz: ahaw)
Anahtar anlam: hedefe nişan almak

* İrfan
* Evrensel ateş
* Birlik
* Aydınlanma
* Mesih bilinci
* Sınırsızlık
* Bütünlük
* Ressam
* Dokumacı
* Sanatçı
* Rab
* Şarkıcı
* Nişancı

Işık günü Mayaların özel ruhsal ayinlerini yapmak için seçtikleri gündür. Bu burçta doğan insanların oldukça talihli oldukları söylense de aslında oldukça kompleks bir doğaya sahiptir Işık. Aztekler bu burcun şairler, şarkıcılar, dansçılar ve yaratıcı sanatçılar burcu olduğu söylerler. Bu tür meslekler ise daha yüksek bir güç ile içsel bir bağlantının ifadesi olarak görülür. Işık gününde doğan insanlar özel psişik yeteneklere sahip olurlar ve kolektif bilinçaltı ile güçlü bir ilişkileri oldukları söylenir. Onların öte dünya ile olan bu ilişkileri çok yakın, çok hızlı ve dolayısıyla sağlıksız olabilir. Işık insanlarını zorlayan sınav, gücü doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmektir. Başka bir zayıf noktaları ise rahatlıkla dünyasal zevklere ve arzulara kendilerini kaptırabilecek olmalarıdır. Eğer mistisizmin sağlıksız yönünden uzak durmayı becerebilirlerse ve dünyasal arzularına kapılmazlarsa zengin ve bilge olacaklardır. (Calleman, Johnson, Fatih)


Ataların ve onların rehberliğine bağlanmanın günü. Işık insanları hayalcidirler. Güçlü içsel idealleri vardır bunları gerçekleştirmek için inatçı bir şekilde çabalarlar. Sanatçı, kahraman atlet ve bilge vizyonerler olan Işıklar insanlara liderlik eder ve onları korurlar. Birçoğu bir veya daha farklı dalda sanatçı veya zanaatkar olurlar. Daha entelektüel olanları sayılar, matematik veya fikirlerde güzellik bulurlar. İlişkiler Işık insanları için en büyük meydan okumadır. Beklentileri çoğu kez daha başından gerçekçi değildir. Ve bu nedenle kendilerinden ve diğerlerinden gerçekçi olmayan beklenti içinde olurlar. Bu gerçekçi olmayan ‘mükemmellik’ çabaları Işıkların kırgın, buruk ve hayalkırıklığına uğramış olmalarına yol açabilir. Bu hayal kırıklıklarının birikimi onları sorumluluklardan kaçar hale getirebilir, hataları kabul etmeyebilirler ve hatta diğerlerine darılıp onları küçümseyebilirler. Işıklar koşulsuz sevgi ile tekrar yükseltmek ve parlamak için hayatlarını basitleştirip, kolaylaştırmalıdır. Işığı salıverin! (Ian Lungold, Andi Mac & Jag)

Kişilik: Sevgi dolu, adanmış, sanatçı, hayalperest ve romantik. Sosyal ilişkilerde beceriksiz ama iyi niyetli. İnatçı ve uzlaşmaz.

Temel engeli: Gerçekçi olmayan beklentiler sonucu oluşan hayal kırıklıklarını bertaraf etmek.
Çözüm: Yaşamı basit kılmak.

Spiritüel ışığı tüm bedene getirmek için güçlü bir ilaçtır.

Ne için uygun bir gün: Atalarımızın bilgeliğinin ve onurlu anılarının devamını sağlamayı dilemek.


13 Ton


Ton: 1 (Birlik)

* Bir enerjisi yaratmayı sever ve o yaratılış tonudur.
* Bir, hızlı hareket eder ve büyük bir güce sahiptir.
* Kendinden emindir ve ileri doğru harekete yöneliktir.

Her şeyin başlangıcı. İlk olan. Bütün olan. Kendinden emin ve kendi rehberliğini yapan. Bu insanlar dahil oldukları herhangi bir projeyi ileri doğru iterler. Bir insanları en iyi performanslarını bir engel ile karşılaştıklarında sergilerler. Bir insanlarının detaylara önem vermesini veya bitirici son dokunuşları yapmasını beklemeyin.


Ton: 2 (İkilik)

* Kararlar
* Meydan okuma
* Değişimin kolaylaştırıcısı

Olmak ya da olmamak sorusu kadar gizemli. Burada kendini diğer her şeyden ayrı hissetme ve tekrar birleşme arzusu söz konusudur. Her türden seçimleri yaparken (aydınlık/karanlık, dişi/erkek, iyi/kötü, Ying/Yang) bir yandan da dengeli bir şekilde yürümek bu tonun enerjisidir. Biri ve diğeri arasındaki farkları deneyimlemek bu enerjinin amacı ve kullanımıdır. 2 tonu her düzeydeki eski kalıplara meydan okur. Daha iyisi için değişime olan vurgudur. Bu yıkıcı frekans eski olan ne varsa uzaklaştırır ve yeni gelecek olanlara yer açar. Farkı yargılamadan farketmek ve değişime giden yolu düzgünleştirmek.


Ton: 3 (Eylem)

* Oyuncu
* Aktif
* Neşeli
* Hafif
* Mutlu

Hareket, İletişim. Üç enerjisi kendini ifadenin her türlüsünde son derece iyidir. Bir titreşim olmanın basit eylemi olan Üç insanları son derece ritmiktir. Çoğunlukla kıpır kıpırdırlar, çünkü hareket onların doğasıdır. Üç enerjisiyle yakından çalışan herhangi bir insan her türlü hareketin bir sonrasını tahmin edebilir. Üç enerjisi ışık hareket ve aktivite ile doludur. Günümüzde dünyaya yayılmış karanlık enerjileri aydınlatır. Üç enerjisi ruhu onarabilir, hayata farklı bakış açıları ve denge getirir. Üçün enerjisiyle doğan insanlar hayatın problemlerini görmezden gelebilir. Üç tonunun günü iletişim, ifade, hareket ve kazanı karıştırmak için uygun bir gündür.


Ton: 4 (Sabitlik)

* Şifa
* Anlayış
* Tefekkür zamanı
* Sabitlik
* Rahatlık
* Form
* Dörtte iyileştirme enerjisi bulunur.
* Sakin enerji.
* Yansıtıcı enerji.
* Dengeleme
* Birşey yapmaya karar vermeden once sakince dinlemek
* Düşünmek
* Yeniden toplamak
* İzin vermek

Tüm formlar içinde en sabit olanı bir küptür. Dört tanım gereği hacmin yerine yerleşmesidir. Dört yön herhangi bir yapının nerede olduğunu belirtir, tıpkı yükseklik, uzunluk ve derinliğin şekil verdiği gibi. Dördün enerjisi, bir oyunu, işi veya ilişkiyi yaratmak için özgürlüklerin ve bariyerlerin nerede olduğuna dair parametreleri verir. Dördün frekansı yeterince ağırdan alarak bir konunun altında yatan derin anlamı bulma yeteneğine sahiptir.


Ton: 5 (Güçlendirme)

* Dinamik
* Amplifikasyon
* Heyecan
* Kuvvet
* Pozitif
* Dışadönük
* Güçlendirme

Kübün merkezinde beşi buluruz. Beş, iletişimi, malzemeyi, bilgiyi ve pratik uygulamayı yöneten zeki ve organize bir güçtür. Beşler doğal ağ kuruculardır ve gerekli olanı bir araya getirirler. Beş insanları herhangi bir durumun özüne kolaylıkla inerler ve bu onları mükemmel bir araştırmacı yapar. Beş tonu herşeyin pozitif yönüne sağlam bir destek verir. Ton Beş renkleri ve sesleri daha canlı algılayan mutlu, dinamik bir enerjidir. Daha çok şikayet eden ve negatif olan insanlar tarafından dirençle karşılaşabilirler. En iyi tavsiye: kendinizi iyi hissettiren insanlarla birlikte olun.


Ton: 6 (Akış)

* Huzur veren
* İstikrarlı
* Büyüme
* Süreklilik
* İlerleme
* Akış

Hacmin uzay boyunca akarak zamanı yaratışı. Altı ikna etmenin ve etkiye tepki vermenin enerjisidir. Dans sanatını veya önemli bir atletin performansını düşünün bu enerjiyi iş başında görmek için. Altı enerjisi hayatın her alanında dinamik gelişmeler ve ilerlemeler ortaya çıkarır. Altı tonunun enerjisi uzun dönemli projeler için çok değerlidir. Altı yaratıcı enerjinin sabit ve dengeli olarak gelişmesini ve projelerin tamamlanmasını sağlar. Bu frekans uzun vadeli projelerin meyve verme dönemine girmesini sağlar. Yavaş ve sürekli büyüme için alan yaratır. Altı tonu herşeyin değişiminin daim kalmasını sağlar.


Ton: 7 (Yansıtıcı)

* Gizemli
* Büyü
* Alemlerin ötesindeki alemler
* Yansıtıcı
* Tanrısallığın akışı
* Rüyalar
* Amaç
* Ok

Yedi aydınlık ve karanlığı ikiye bölecek bir ayna görevi görür ve olan ve olmayan herşeyi yansıtır. Yedi yaratılışın kaynağı ile ve ilahi iradenin akışıyla ilişkilendirilir. Güçlü bir etik anlayışı ile yedi, şimdiki ve gelecekteki hedeflere bir amaç yükler. Yedi tüm yaratılışın sürecinin akışına – Kaynağa olan bağlantıdır. Diğer alemleri gören enerjidir. Yedi enerjisi bilinmeyene, gizeme ve rüyalara açılan kapıdır. Yedi insanları bu enerjiyi bedenlerinde tutarlar ve öte dünyaya açılan bu pencereden bakmaları ile tanınırlar. Yedi tonunun insanları dünyadaki diğer insanlara “ yatırımcılar” gibi insanlık için kavramlar ve araçlar getirir.


Ton: 8 (Adalet)

* Altı kozmik tonun ilki.
* Kalıplar
* İş
* Yaratıcılık
* Yapılan işte neşe
* Rezonans işareti
* Elektriksel titreşim
* Adalet
* Uyum
* Dengenin madde olarak tezahür edişi

Uyum ve denge sekizin temel niyetidir. Sekizler bir adalet dengesine ulaşmadan önce mevcut tüm kanıtları dikkatlice tartarlar. Sekiz sözlü ifadede kendini gösteren organizasyonun gücüdür. Aşağıda nasılsa yukarıda da öyledir. Sekiz insanları aynı zamanda herşeyde varolan temel kalıpların farkındadırlar. Basitlikten sonsuzluğa, Sekiz enerjisi yaratılışın tüm seviyelerini organize eder. Bazı Sekizler düzenlilik düşkünüdürler. Sekiz tonu yaratılışa kalıbını veren enerjidir. Sekiz günlerinde doğanlar uyumu korumaya yardımcı olurlar. Sekiz tonu kalıplar hakkındadır: Adalet ve denge.


Ton: 9 (Sabır)

* Daha yüksek frekanslar için bağlantı
* Bağlantıda olma
* Yumuşak battaniye
* Rahatlatıcı
* Direkt bağlantı
* Perspektif
* Sabır
* Güçlü kalma

Dokuz enerjisi büyük resmin daha geniş perspektifine ulaşmakla ilgilidir. Dokuz enerjisi ile planlar ve kalıplar tamamlanırlar. Dokuzun enerjisinde büyük resimi görmenin sabrı ve azmi güçlü bir şekilde bulunur, onun eksikliğinde ise büyük ızdırap vardır. Eylem döngülerinin tamamlanması Dokuz için son derece önemlidir. Dokuz enerjisi yaratılışın ana yapısını oluşturan enerjik imzadır, sistemdir. Bu enerjiyi hedeflerimize ulaşmak için ek bir destek olarak kullanabiliriz. Işık Dalgalarını kullanmak için! Dokuzu deneyimlemek Tanrıyla olan bağlantıyı daha kolay ve derin bir şekilde deneyimlemektir.


Ton: 10 (Tezahür)

* Tezahür
* Madde
* Maddileşme
* İfade etmek
* Geçici, fani
* Güzellik
* Potensiyel kavrayış

Onun enerjisi ile bir zamanlar niyet, fikir, umut veya korku olan her şey fiziksel olarak gerçekleşir. Bu üzerinde odaklanılan ve dikkat verilen şeyin gerçek olduğu enerjidir. Büyük sorumluluk taşıyan güçlü bir enerjidir. Onun enerjisi içeride ve dışarıda her zaman akar. Hertürlü güzellikle uyumlanmamızı sağlayan frekanstır. On tonu içimizdeki güzelliğin farkına varmamıza yardımcı olur. Günümüzde onun frekansı sıkça manipule edilmektedir, baktığımız her yerde “güzellik” konsepti bizim için tanımlanmıştır. Koşullandırıldığımız dünyanın dayattığı sınırları kişisel deneyimlerinizle aşmanın, buna izin vermenin değeri büyüktür.


Ton: 11 (Çözülüm)

* Potensiyel
* Değişim
* Yer ve Gökyüzü arasındaki bağlantı
* Bağlantı
* Çözülüm
* Gelişme

Onbir enerjisi bağlar. Hareketler arasındaki boş uzay ile ilgildir. Yeni fikirlerin meyve vermesi için değişim gerekir. Onbir dinamiktir, yeni yaratılışın eninde sonunda katılaşacağı alanı açık tutar. Her türlü yeni yaratılış evrende yerini bulmak durumundadır. Yerini bulma sürecinde, bazı oynamalar gerçekleşir. Bu değişimler Onbirin enerjisidir. Onbir değişim, sadeleşme ve gelişim getiren dinamik eylemler enerjisidir. Bu enerjiyle doğan bazı kişiler çok fazla değişim yaşarlar, belki fark etmişsinizdir.


Ton: 12 (Anlayış)

* Bilgi
* Öğretmek
* Bilgeliğin Sürekliliği
* Büyük Bilgi Kütüphanesi
* Dinamik
* Anlayışlı
* Fikirler
* Her zaman değişim

Bu sayının enerjisi geçmişe bakmak konusunda çok büyük bir yetenekle donatılmıştır. Bu yetenek Onikinin birbirinden kopuk parçaları yeni ve işe yarayan bir bütüne çevirmesini sağlar. Oniki enerjisi yeni bir anlaşılmış bilgi parçasının veya birikmiş deneyimin uygulamaya geçmesini sağlar. Bu herşeyi bir bütünde, güzellikte toplayan bağdır, köprüdür. Tüm yapmanız gereken istemektir. On ikinin frekansı bilgi ve tüm anlayışı içerir. Bu tonun gününde doğan insanlar statü rekabetinde olmayan mükemmel öğretmenler olurlar. Yaratıcı Zekanın muzazzamlığına değebilimek için bu ton üzerinde meditasyon yapın. On iki tonu tüm bilginin enerjisidir.


Ton: 13 (Yükseliş)

* Köprü
* Saf Yaratıcı Enerji
* Yükseliş
* Anlayışın kıvılcımı
* Kaynak bağlantısı
* Hatırlama

Bir adımdan bir sonraki daha yüksek adıma geçiş. Onüç enerjisi yeni bir şey denemeyi veya tekrar denemeyi getirir. Onüç tonu olmuş olan ile olacak olan arasındaki enejik bağlantıyı sağlar. Şimdiden, bir sonraki ‘şimdi’ye bir köprüdür. Onüç enerjisine sahip insanlar her zaman bir sonraki tepeyi aşıp arkasında ne olduğunu görmek isterler. Onüç enerjisi en yeni çabanın en yüksek başarısını getirir. On üçün frekansı ilahidir. O izler, sever ve izin verir. Diğer on iki tonun temeli olarak ve çoğu kez ‘kozmik yapıştırıcı’ olarak adlandırılır. Hoşgörülü ve incelikli bir enerjik imzası vardır ve hayatınızda onu çekmek için harcayacağınız her çabaya değerdir.

MAYA TAKVİMİ OLARAK TANITILAN “DREAMSPELL” GERÇEK MAYA TAKVİMİ DEĞİLDİR


Herkese Merhaba,


Bu sohbeti açık ve nazik bir yaklaşımla sürdürdüğünüz ve tüm görüşlerin ifadesine olanak tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Beni tanımayanlar için adım Adam ve ABD’de bulunan Saq' Be' (Kutsal Yol) isimli kar amacı gütmeyen organizasyonun yardımcı yöneticisiyim. Saq' Be', bir Maya ve Yerli Spiritüelliği Çalışmaları Organizasyonudur. Bizim çabalarımız, Yerli bilgeliğinin, kültür ve geleneklerinin korunması, kurtarılması ve uygun şekilde paylaşılması üzerine odaklanmıştır. Organizasyonumuzun kurulduğu dört yıl öncesinden beri Guatemala’nın Maya gelenekleri bizim temel odağımız olmuştur. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca Guatemala’daki Şamanlardan ve ihtiyarlardan direk olarak onların geleneğini öğreniyorum. Ben size bu yer ve bu deneyimin adına konuşuyorum…

…Dreamspell ve Jose Arguelles’in çalışmasına bakarsak: Bu sistemin Maya geleneği ile herhangi bir bağı olmadığını net bir şekilde ifade etmek, buradaki herkesin anlayacağı gibi gereklidir. Bu çabaya yaptığınız katkılardan dolayı hepinize şükran duyuyorum. İhtiyarların dileği de budur; kafa karışıklığının ve yanlış yorumlamanın sona ermesi. Maya geleneğinin paylaşım için kapılarını dünyaya açması çok yenidir ve bu da kehanetlerle uyumlu bir şekilde olmaktadır. Gelenek çatışmacı değildir ve bu yüzden henüz bu sistemi (Dreamspell) geliştiren kişilerin çabalarını gözden düşürecek bir eyleme geçmemiştir. Ama yine de uyarılar yapmışlardır. Büyük Şaman Konsülü ve ihtiyarların, bilginin yayılması ve Maya geleneğini temsil ettiğini söyleyenlere karşı katılaşmaya başladıklarını duydum. Çünkü pek çok kişi bu halktan ve gelenekten faydalanmaya çalışmıştır. Bir ücret karşılığında şaman olarak eğitilen batılıların konsül tarafından tanınmayacağını da bunlara ekleyebiliriz. Bu uyarı aynı zamanda Dreamspell’i hala bir Maya sistemi olarak tanıtan kişilere de yöneltilmiştir. Bu onlarca tanınan veya desteklenen bir durum değildir.

Eden’in söylediği gibi doğru veya yanlış yoktur. İhtiyarlar Arguelles’in çalışmasını dünyanın gözlerini Maya halkına çeviren bir çalışma olarak değerlendirmektedir, yani hepimizin bir rolü ve görevi vardır. İhtiyarların gelecekte Dreamspell sistemini tanıyacaklarını öngörmediğim gibi kendi inançlarını başkalarına zorla kabul ettireceklerini de sanmıyorum…Aslında, önemli olan sistem değil sonuçtur. Eminim hepimiz bu sonucu paylaşıyoruz: Bu geçiş döneminde daha büyük bir uyum ve dengelilik.


Teşekkür ederim,


Adam Rubel

TUN DÖNÜMLERİ

Her 260 günde bir gelen Tzolkin doğum günümüzün dışında bir de her 360 günde bir gelen Tun- dönümümüz vardır ki bu da en az diğeri kadar önemlidir. Maya kralları tun-dönümlerini ruhsal doğum günleri olarak görür ve kutlamak için taş anılar diktirirlerdi. Özellikle her bir 13. tun döngüsünün ise büyük bir kehanetsel anlam ve önem içerdiğini bilirlerdi.

Ayrıca kendi evrimsel ruhsal döngünüzün, yaşamınızdaki diğer kişilerin ruhsal döngüleriyle nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu da Tun-dönümleri üzerinden araştırabilirsiniz.

360 derecelik bir daire çizip kendi tun-dönümünüzü ve sizi ilgilendiren diğer kişilerin tun-dönümünüde bu daireye yerleştirerek ortaya çıkan açılara bakın. Bu açılar onların ruhsal dalga hareketiyle sizin ne kadar senkronize olduğunuzu ifade edecektir. 0 ya da 180 dereceye yakın açılar senkronize bir ruhsal evrim için uygunken, 90 ya da 270 derecelik açılar bunun zıddı anlamına gelir.

Eşiniz, sevgiliniz, aile üyeleriniz veya bir organizasyon, kurum, şirket ile olan ruhsal evrim senkronizasyonunuza bireysel seanslar sırasında bakılabilir.

Bilgi için: fatihist@gmail.com

BURÇLAR VE YÖNLER
Maya astrolojisindeki her bir burç dört yönden bir tanesinde yer alır. (Kuzey, Güney,Doğu, Batı) Aynı yönde olan burçların birbiriyle daha iyi anlaştığı söylenir. Ayrıca Kuzey-Güney burçları ile Doğu-Batı burçları da kendi aralarında daha iyi anlaşırlar.
DOĞU
Timsah
Toprak
Kamış
Su
Yılan

BATI
Maymun
Geyik
Gece
Fırtına
Kartal

KUZEY
Ölüm
Rüzgar
Bıçak
Jaguar
Köpek

GÜNEY
Baykuş
Yol
Tavşan
Kertenkele
Işık

Maya burcunuzu öğrenmek Mayaburcum.com sayesinde artık çok daha kolay!